10 maj 2017

BETTY NANSEN TEATRET SØGER TEATERDIREKTØR

Betty Nansen Teatrets nuværende profil er præget af klassikere fortolket på nye utraditionelle måder, uropførelser af nyere dramatik, omformning af litterære værker eller film til scenen. Kort sagt; teatret, der dyrker et bredt og på én gang et klassisk, samfundsmæssigt og perspektiverende repertoire.

Vi søger et teatermenneske, en ny stærk kunstnerisk leder, der kan og vil udvikle teatrets kunstneriske profil og fastholde teatret som et kraftfelt i teaterlivet, som fortsat tiltrækker de bedste skuespillere, instruktører og scenografer inden for faget.

Vi lægger vægt på, at den nye teaterdirektør er en åben, respektfuld leder med høj integritet og med en passion og vilje, der kan engagere hele teatret. Vi ønsker en teaterdirektør, som formår og evner at tage ansvar, igangsætte, lede, styrke og inspirere vores teater, så det lever op til både vores trofaste publikum og nye gæsters store forventninger. En kunstnerisk sjæl, som taler og tror på teatrets forsatte stemme i samfundsdebatten.

Teatrets ambition er at forny profilen og realisere visionen om nye aktiviteter i de to huse for at få kontakt til et nyt teaterpublikum. Det kræver en strategisk og visionær kraft samt erfaring med forretningsudvikling og lyst til at arbejde kommercielt.

Inden for den gældende lovgivning fastlægger Det Københavnske Teatersamarbejde rammerne for teatrets virksomhed i en strategiplan, som foreløbig er fastsat for perioden frem til og med 2018/19. Den ny teaterdirektør forventes at bidrage aktivt til en videreførelse og styrkelse af teatrets profil i den kommende 4-årige strategiperiode.

Stillingen besættes for en periode på fire år med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse sker pr. 1. juli 2018, men vi ønsker gerne en tiltrædelse, på konsulentbasis, i løbet af efteråret 2017 eller senest 1. januar 2018 med henblik på udarbejdelse af repertoiret til sæson 2018/2019.

Den årlige bruttoløn forventes at udgøre kr. 850.000.


Yderligere oplysninger kan fås hos teatrets bestyrelsesformand Erik Jacobsen, telefon 2224 3040 fra 17. - 30. maj.

Ansøgningen stiles til bestyrelsesformand Erik Jacobsen, og sendes via email til: erikjacobsen@bettynansen.dk senest 31. maj 2017.

Ansættelsesinterviews vil finde sted den 6. og 7. juni, og ansættelse af ny teaterdirektør forventes at ske medio juni.

 

Betty Nansen Teatret, der omfatter både hovedscenen på Frederiksberg Alle og anneksscenen Edison, er en selvejende institution under Det Københavnske Teatersamarbejde. Teatret beskæftiger 14 faste medarbejdere og et stort antal skiftende freelance medarbejdere og scenekunstnere. Betty Nansen Teatret gennemfører årligt 190 opførelser med gennemsnitligt 50-60.000 publikummer. Det årlige budget er på ca. 27. mio.