18 februar 2021

Betty skal ombygges

Når Betty Nansen Teatret åbner dørene primo 2022, er det med en genetablering af den oprindelige terrasse på 1. sal samt bedre publikumsfaciliteter og adgangsforhold. Teatret moderniseres over sommeren og efterårshalvåret 2021 og føres samtidig tilbage til den oprindelige stil. Projektet muliggøres med støtte fra private fonde, blandt andre A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. Den prisbelønnede tegnestue Praksis Arkitekter står bag ombygningen. 

”I ly af corona-nedlukningen og de meget begrænsede muligheder for at spille teater for publikum har vi udnyttet tiden til at udvikle et projekt til et helt nyt, smukt foyerområde. Det vil give vores gæster både bedre adgangs- og toiletforhold, bedre ventilation, mere plads og ikke mindst nye kunstneriske oplevelsesmuligheder i et nyt rum på 1. sal,” beretter Bettys bestyrelsesformand Erik Jacobsen og tilføjer:
 
”Vi er i teatrets bestyrelse glade for, at vigtige private fonde og Frederiksberg Kommune nu har bakket op om en fornyelse af teaterbygningen. Vi glæder os til at åbne et nyt, imødekommende teater i starten af 2022 med et tætpakket og sprudlende kunstnerisk repertoire.”
 
Støttegiverne som har muliggjort ombygningen tæller A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Knud Højgaards Fond, VILLUM FONDEN og den filantropiske forening Realdania.
 
Nyfortolkning af den historiske balkon
Formand for Teaterbygningens bestyrelse, Grethe Rostbøll, fortæller: ”Ombygningen vil forskønne teatrets facade med respekt for den historiske Frederiksberg Allé. Arkitekterne fra Praksis har nyfortolket den historiske balkon og åbner med den nye førstesal teatret mod alléens enestående byrum. Udefra vil man kunne se ind i et levende teaterhus og inde fra foyeren vil man få udsigt til Alléens trætoppe.”
 
Terrassen genetableres som en parisisk inspireret balkon med i alt ti søjler. Der etableres et rækværk af støbejern, som man så det før 1980.


Bedre adgangsforhold, et siddeområde og nyt facadeskilt

Derudover bliver den udvendige indgangstrappe smallere for at skabe symmetri omkring det nuværende hovedindgangsparti, og der etableres endnu en indgang i gadeniveau, som giver bedre adgangsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede.
 
Toiletforhold og den generelle akustik forbedres, og teatrets ventilationssystem gennemgår også en udskiftning. Det nuværende billetkontor nedlægges, og der etableres et siddeområde, så teatret åbner sig mod Asgårdsvej.

Skiltet på facaden ud mod Frederiksberg Allé udskiftes med et lysskilt i hvid neon udformet som Betty Nansens originale underskrift.

Åbenhed og transparens
Ombygningen sker over sommeren 2021, og tegnestuen Praksis glæder sig over at være en del af moderniseringen:
 
”Betty Nansen Teatret er en ikonisk kulturinstitution, og det er utroligt spændende for os at arbejde med en modernisering af dette fine, historiske sted. For os er det vigtigt at finde en lethed i facadeudtrykket, der også kan bibringe teatret en ny åbenhed og transparens og hvordan teatrets nye facade kan bidrage til fredede Frederiksberg Allés særegne karakter,” fortæller Mads Bjørn Hansen, partner i Praksis Arkitekter.