03 december 2018

Line Knutzon ny husdramatiker på Betty Nansen

Fra januar 2019 og to år frem er dramatiker og forfatter Line Knutzon tilknyttet Betty Nansen Teatret som fast husdramatiker. Ansættelsen er støttet af Wilhelm Hansen Fonden og skal både udmunde i forestillinger og nye formater – og forhåbentlig bedre vilkår for danske dramatikere generelt. 

Betty har fået en ny kollega. Hun hedder Line Knutzon og skal de næste to år holde til ved et skrivebord på Frederiksberg Allé. Her skal hun sådan set bare skrive. Som udgangspunkt dramatik, men det kan stort set være hvad som helst -  et hørespil, et manifest, et opråb, en sang. For en gangs skyld er der ikke noget pres, men frihed og rum til at udvikle lige præcis dét, der skal udvikles.

”Det er virkelig en fryd at blive taget alvorligt som dramatiker. At kunne sige ”nu gør vi det på den rigtige måde. Nu arbejder vi faktisk, som vi burde arbejde.” Jeg synes ikke, at dramatikeren er blevet sat særlig højt i det danske teaterliv. Men det bliver den så nu, ” siger Line Knutzon om den nye stilling.

53-årige Line Knutzon er autodidakt dramatiker og brød for alvor igennem med stykket Først bliver man jo født i 1994. Derfra har hun formet og forfinet den særlige knutzonske stil, der i 2017 kulminerede i bogform med selvhjælpssatiren Camille Clouds brevkasse. Men et reelt stykke har hun ikke skrevet siden 2008, og dramatikken havde hun tæt på opgivet.

”Jeg har fået en idé for fire år siden, som jeg ikke orkede at skrive. Ikke under de forhold. Jeg gad ikke mere og gad ikke gøre mig særlig umage. Men den idé, jeg har, kræver, at jeg gør mig umage. Jeg drømmer om at skrive et rigtigt skuespil med replikker, situation og en historie. Helt gammeldags. Og så drømmer jeg om, at vi kan lave alle mulige løjer sammen,” siger hun.


Det ubevidste absurde
Ansættelsen har kunne lade sig gøre takket være en fondsbevilling fra Wilhelm Hansen Fonden, som yder støtte til – fortrinsvis dansk – musik, teater og dans. Betty Nansen Teatret modtog en 2-årig bevilling til en husdramatiker, og valget faldt helt naturligt på Line Knutzon:

”Hendes evne til at karakterisere mennesker gennem deres specifikke sprog og dialog er det bedste bevis på, hvorfor det at skrive dramatik er en egen kunstart. Hun har en enestående sans for at fremkalde det absurde i tilværelsen, som vi andre ofte ikke er bevidste om, før hun viser os det - og på en måde så man både ler og bliver engageret oprørt,” siger Betty Nansens teaterdirektør og kunstneriske leder Elisa Kragerup.

Men samarbejdet er også et bidrag og et budskab om de vilkår, som ny dansk dramatik ofte produceret under. Hvis vi savner de stærke, klare dramatikerstemmer, må vi også skabe nogle rammer, som de kan udvikle sig i:

”Hele pointen er at fjerne det pres, som danske dramatikere ofte arbejder under. Det er en anerkendelse af, at kunst tager tid og skal komme af dramatikerens egen nødvendighed, og at teater er en kollektiv kunstart. Vi er meget taknemmelige for, at fonden har givet os mulighed for at flytte sammen med Line og give dramatikken en større plads," supplerer teaterdirektør og producent Eva Præstiin.


Forhus- og arrangementskoordinator til BETTY NANSEN TEATRET

BETTY NANSEN TEATRET søger Forhus- og arrangementskoordinator til at koordinere

teatrets forhus og publikumsarrangementer og organisere det daglige arbejde i teatrets forhus.

Stillingen er en fast deltidsstilling.

Vi søger et engageret og udadvendt menneske, som har lyst til at arbejde i et legende hus med høje ambitioner og en hel særlig relation til publikum.

Forhus- og arrangementskoordinatoren er daglig leder for alle medarbejdere i forhuset i teatrets 2 huse (Betty Nansen og Edison).

Sammen med ledelsen, udstikker koordinatoren rammerne for det enkelte arrangement og er ansvarlig for planlægning og afvikling af alle forhusets aktiviteter. Forhuset består af timeansatte, som udover at arbejde med bardrift og billetsalg også løser en række opgaver af mere formidlingsmæssig karakter, blandt andet publikumsintroduktioner til de enkelte forestillinger.

Koordinatoren er ansvarlig for organisering og koordinering af medarbejdere i forhuset og refererer, ligesom resten af afdelingen, til teatrets ledelse. Koordinatoren er en stærk samlende kraft i afdelingen, og varetager kommunikation og koordination mellem forhus, administration, ledelse og produktion.

Primære arbejdsopgaver og ansvarsområder vil være:
• Planlægning og organisering af arbejdsprocesser- og opgaver i forhuset herunder vagtplaner for det timeansatte forhuspersonale.

• Ca. 15 timer ugentlig arbejdstid er som billet- og barvagt.

• Daglig ledelse, koordinering og ansættelse af forhus- og barpersonale.

• Kontakt til leverandører, bestilling af varer til barsalg og udvikling af barens sortiment.

• Koordinering og afvikling af publikumsarrangementer (premierer, events, åbne prøver, åbent hus, klubevents, kommercielle arrangementer mv.).

• Medvirken til udvikling af teaterets publikums-modtagelse og dialog herunder introduktioner og særlige skole-arrangementer.

• Billethåndtering – og salg.

• Barafregning, optælling, regnskab mv.


Vi forventer, at ansøger:
• Har dokumenteret erfaring med bardrift og arrangementskoordinering.

• Har erfaring med ledelse og regnskab.

• Er den perfekte vært med et øje på hver finger – og et udpræget service-gen.

• Har solid faglig viden og erfaring med bardrift og kan indgå i det praktiske arbejde.

• Erfaring med teatrets billetsystem er en fordel men ikke et krav.

• Er god til at kommunikere og evner at bevare overblikket og overskud til at se de enkelte mennesker i en hverdag med mange forskellige opgaver.

• Kan byde aktivt ind og samarbejde med teatrets ledelse i den fortsatte udvikling af publikums møde med teatret.

• Er afklaret med at stillingen er deltid – og at arbejdstiden primært er beliggende aften- weekend (teatret spiller alle dage undtagen mandage) og kan variere meget uge for uge.


Vi tilbyder:
• En plads i et stærkt arbejdsfællesskab med højt til loftet og mod til at gå nye veje.

• Kolleger som brænder både for deres eget fag, for organisationen og for teatret som kunstart.

• Mulighed for at forme din egen stilling i samarbejde med ledelsen.

• Stor indflydelse på organisationens ansigt udadtil og udviklingen af teatrets dialog med publikum.


Stillingen er en fast deltidsstilling på 20 timer ugentligt afhængig af ansøgerens kvalifikationer og de løbende vagtplaner. Løn og ansættelsesvilkår aftales individuelt. Med udgangspunkt i en 20 timers ugentlig ansættelse svarer dette til en månedsløn på 16.000 kr.


Sådan søger du:
Stillingen søges elektronisk ved at maile til job@bettynansen.dk. Din ansøgning kan betragtes som modtaget, når du har modtaget et autosvar. Vedlæg kopi af CV, evt. eksamensbeviser og meget gerne referencer fra tidligere arbejdspladser, som vi må kontakte i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Ansøgningsfrist er fredag d. 14. december kl. 12

Vi forventer at afholde samtaler i uge 51 og har brug for, at du kan begynde oplæring

senest 15. januar 2019.

Kort om Betty:
Betty Nansen Teatret er et teater under Det Københavnske Teatersamarbejde med 2 teaterhuse og 3 scener på Frederiksberg.

Teatret har følgende profil:
Nye eksperimenterende fortælleformer og kunstneriske alliancer, nyskreven dramatik og klassikere læst på nye måder.

Teatret fik ny ledelse i indeværende sæson og de næste 4 år vil teatret arbejde med:
• Teatret som levende kollektiv kunstart

• Udvikling af musikdramatikken og musik i teatrets rum

• Det levende møde mellem publikum og medvirkende


Læs mere om Betty på: www.bettynansen.dk

Vil du vide mere om stillingen:
Kontakt Direktør og producent Eva Præstiin på 3329 6136 eller eva@bettynansen.dk